Boven op het nieuws

A+ A A-

Op weg naar een integraal kindcentrum

Na de zomervakantie zijn peuteropvang het Klaverblad en BSO de Vuurtoren (de SWW) gehuisvest in de voormalige basisschool de Olm waar ook basisschool de Vlier tijdelijk haar onderkomen heeft (Olmenstraat 41). In het belang van de kinderen wordt er samengewerkt tussen de leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Beide werken met de methode Piramide: een speelse educatieve aanpak voor kinderen van 0-7 jaar. De samenwerking verloopt soepel en naar wens. De verwachting is dat het Klaverblad ook in het nieuwe plan de Vliertuin een plekje vindt in basisschool de Vlier. Ouders zijn uiteraard vrij in de keuze voor een basisschool.

Peuters en kinderen van groep 1 en 2

Hits: 89

Gerrit Komrij College start met Onderwijs Zorg Steunpunt

In het kader van Passend Onderwijs is het Gerrit Komrij College (GKC) met ingang van 1 augustus 2014 gestart met een Onderwijs Zorg Steunpunt (OZS). Het OZS is een fysieke ruimte binnen het GKC waar leerlingen en leerkrachten laagdrempelig met een zorgvraag terecht kunnen. In deze ruimte zijn dagelijks 2 personen aanwezig die leerlingen en leerkrachten direct te woord kunnen staan en waar nodig direct ondersteuning kunnen bieden. De coördinatie van het OZS wordt door de zorgcoördinator uitgevoerd. Binnen het OZS is een mogelijkheid gecreëerd om leerlingen waarvoor het noodzakelijk is om even buiten de reguliere klassensetting hun onderwijs aangeboden te krijgen, TOP (Tijdelijke Opvang Plek) 580 geheten. Leerlingen krijgen daar de kans onder begeleiding aan zichzelf te gaan werken om daarna weer in de reguliere setting de school verder te af te maken. Om geen didactische achterstanden op te gaan lopen volgen de leerlingen hetzelfde programma als in hun reguliere klas,

Vanaf week 44 zal het Onderwijs Zorg Steunpunt (OZS) van het Gerrit Komrij College operationeel zijn. Het is laagdrempelig en toegankelijk voor leerlingen en docenten die een zorgvraag hebben. Dit heeft gevolgen voor de geboden interne zorg van het Gerrit Komrij College. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op dinsdagmiddag 28 oktober krijgen alle lesgevende collega’s informatie over het Passend Onderwijs op het Gerrit Komrij College. Vervolgens is er de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en een drankje het Onderwijs Zorg Steunpunt in lokaal 580 te bekijken. Voor verdere informatie: Wim Hummel, zorgcoördinator, 0543-551515

Hits: 75

Adverteren
Copyright 2014 Stichting Winterswijk.org

Login or Register

LOG IN